HISTORY沿革

1975年04月
屋号 小野寺工務店設立 主にリフォーム業務を受注
2001年
新築を受注開始
2007年02月
建築設計を開始
2011年11月
営業活動を開始し、積極的に建築・リフォームの案件を受注開始
2013年04月
株式会社小野寺工務店を設立
2013年05月
不動産・設計・建設業を開始
2014年4月
代表者変更